Home  :  การสั่งสินค้า 
 
เมนูสินค้า: ขวด PET 60ml
B00602-ขวด PET ใส 60ml ทรงกลมไหล่ตัด คอ20 - PET Bottle
14-11-2023 Views: 7752

ปากกว้าง 2.0cm สูงถึงปากขวด 10.3cm  เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.3cm น้ำหนัก 13g

พลาสติก PET บีบได้เล็กน้อย บีบมากจะบุบ ขวดเปล่าที่ยังไม่บรรจุน้ำยาทุกสี ไม่ทนร้อน ห้ามวางในที่ร้อนหรือวางตากแดดเพราะจะทำให้ขวดอ่อนตัวบิดเสียรูปโดยเฉพาะสีดำจะอมความร้อนมากเป็นพิเศษ

ทนความร้อน  ห้ามวางในที่ร้อนหรือวางตากแดด เพราะจะทำให้ขวดอ่อนตัว บิด เสีย รูป โดยเฉพาะ สีดำจะอมความร้อนมากเป็นพิเศษ

รายการหัวและสินค้าประกอบที่สามารถใช้กับขวดรุ่นนี้ สั่งได้ดังนี้

-ฝาอลูมิเนียม คอ 20  กดlink  CAP020-ฝาอลูมิเนียม คอ20 - Aluminium Cap (deeproduct.com)

-ฝากดครอบอลูมิเนียมทอง คอ 20  กดlink http://www.deeproduct.com/catalog.php?idp=893

-ฝาหัวจุกดึงหยดดำ คอ 20 กดlink CAPDROP1-ฝาหัวจุกดึงหยดดำ คอ 20 - Droper Cap (deeproduct.com)

-ขวดใช้ถุงหด  2.5x8 นิ้ว กดlink http://www.deeproduct.com/catalog.php?category=93


 


 
 
Home  การสั่งสินค้า
Copyright©2023 deeproduct.com
Powered by SMEweb