Home  :  Ը觫Թ  :  Ἱ-Դ 
 
Թ: Ǵ PET -120-250ml
B02001- Ǵʵԡ PET 200ml ç - Plastic PET Bottle 200ml
11-09-2018 Views: 10180

 

Ǵ 蹹 ͧ ҳ  50  

 

 

Ǵʵԡ PET Ҵ 200ml ç 24(ҡǴ2.4 ) ҴǴ»ҳҹҧ 5 ٧֧ҡǴ 12.6

-       Ǵ ʵԡ PET պ硹 պҡкغ Ǵ 跹͹

-       Ǵ蹹 ا˴ Ҵ 3.5 x 9   ҡٶا˴

-       ǻ, ǻ, , ǿ͡ շ¾ʵԡ

Թ

¡ Ǵ 蹵ҧ

Ҥҵ˹(ҷ)

B02001-3

Ǵ200ml

26

B02001-4

Ǵ200ml+ǻʢͺԹ

28

B02001-5

Ǵ200ml+ǻǢͺԹ

28

B02001-6

Ǵ200ml

26

B02001-7

Ǵ200ml

26

B02001-8

Ǵ200ml+

16

B02001-9

Ǵ200ml+Flip

21

B02001-10

Ǵ200ml+ǻŢǢͺԹ

27

B02001-12

Ǵ200ml+ǻŴ

27

B02001-13

Ǵ200ml++ءѹ

18

B02001-15

Ǵ200ml+ǿ͡

27

B02001-16

Ǵ200ml

21

B02001-17

Ǵ200ml+ʵԡ

25

B02001-18

Ǵ200ml+Ҿʵԡ

16

B02001-20

Ǵ200ml+ʵԡ

25

B02001-24

Ǵ200ml+ҡԹ

27

B02001-25

Ǵ200ml+Ҿʵԡ

16


16.00 - 28.00
 


Թ: Ǵ PET -120-250ml
B02003- Ǵʵԡ PET 200ml çѴ - Plastic PET Bottle 200ml
B02002- Ǵʵԡմ PET 200ml çѴ - Plastic PET Bottle 200ml
B02404- Ǵʵԡբ PET 240ml çѴ - Plastic PET Bottle 240ml
B02403- Ǵʵԡ PET 240ml çѴ - Plastic PET Bottle 240ml
B02505- Ǵʵԡ մ PET 250ml ç - Plastic PET Bottle 250ml
B02504- Ǵʵԡ PET 250ml ç - Plastic PET Bottle 250ml
B01204- Ǵʵԡբ PET 120ml çѴ - Plastic PET Bottle 120ml
B01203- Ǵʵԡ PET 120ml çѴ - Plastic PET Bottle 120ml
B02402- Ǵʵԡ PET 240ml ẹ - Flat Plastic PET Bottle 240ml
B02005- Ǵʵԡ PET 200ml ѵ - Plastic PET Bottle 200ml
B01301- Ǵʵԡ PET 130ml ç - Plastic PET Bottle 130ml
B02001- Ǵʵԡ PET 200ml ç - Plastic PET Bottle 200ml
B01801- Ǵʵԡ PET 180ml ç - Plastic PET Bottle 180ml
B01501- Ǵʵԡ PET 150ml ç - Transparent Plastic PET Bottle 150ml
B01201- Ǵʵԡ PET 120ml ç - Plastic PET Bottle 120ml
 
 
Home  Ը觫Թ  Ἱ-Դ
Copyright©2018 deeproduct.com
Powered by SMEweb